Днепропетровское областное общество

Ассоциации филателистов Украины

Руководство по оценке открытого класса на филателистических выставках

КЕРІВНИЦТВО ПО ОЦІНЦІ ВІДКРИТОГО КЛАСУ на філателістичних виставках (Офіційно прийняте на Конгресі ФІП 24 червня 2012 р.)

1: Конкурсні виставки

Ці керівні принципи були розроблені з урахуванням особливостей Відкритого класу, щоб допомогти журі судити індивідуальні експонати та допомогти учасникам розвинути свої експонати.

2: Правила

Відкритий клас сприяє розширенню діапазону експонування і дозволяє філателістам включати до експозиції об'єкти з інших джерел колекціонування з метою розвитку та розуміння показаних філателістичних матеріалів.

Це дає можливість представити спектр проведених досліджень та показаних філателістичних матеріалів в культурному, соціальному, промисловому, комерційному або іншому контексті й показати ширші і глибші знання за дан ою тем ою .

Дозволяючи розширити діапазон матеріалів, відкритий клас має також мету залучення нових колекціонерів до отримання навич о к і вміння показу і демонстрації його привабливості як хобі.

2.1. Філателістичних матеріалів має бути в експонат і не менше 50%.

2.2. Це не вимога, що не філателістична продукція включає в себе половину експоната, але різноманітність не філателістичної продукції буде впливати на оцінку «Розробка», а також «Матеріал».

3: Принципи композиції експоната

Експонати Відкритого класу показують по двійний аспект філателістичних і не філателістичних матеріалів, а також експонат повинен розвивати обрану тему в образній і творчій формі.

Експонати Відкритого класу можуть включати в себе:

3.1. Всі типи філателістичних матеріалів, включені в інші виставочні категорії (див. SREVs).

3.2. Нефілателістичні матеріали можуть включати в себе всі види предметів, за винятком небезпечних або заборонених матеріалів. Не філателістична продукція повинна відповідати обраній темі і служит и для її ілюстрації.

3.3. Експонат Відкритого класу має показати розвиток обран ої тем и в образній і творчій формі.

3.4. Філателістична продукція повинна бути описана у належних філателістичних термінах, так як вона була б описана в аналогічному експонаті Традиційного, Тематичного класів, класу історії п ошт и , або будь-якого іншого класу.

3.5. Не філателістична продукція повинна бути описана, бути актуальною і сприяти розвитку експонату.

3.6. Експонати можна планувати хронологічно, географічно або будь-яким іншим чин ом так , щоб експонент міг відчути відповідну придатність для використання.

4: Критерії оцінки і суддівство експонатів

4.1. Важливість розуміння експонату Відкритого класу може означати, що необхідний текст буде включений в якості другорядної інформації для обраної теми. Тим не менше, весь текст повинен бути коротким і ясним, не філателістичний матеріал повинен поліпшити розуміння теми Відкритого класу і привабливість експоната.

4.2. Експонати Відкритого класу будуть судити затверджені фахівці у своїх галузях.

Розробка і значення 30

Назва та план 10

Філателістична розробка 5

Неф ілателістична розробка 5

Філателістичне значення 5

Нефілателістичн і значення 5

Знання і дослідження 35

Філателістичні знання і дослідження 20

Нефілателістичні знання і дослідження 15

Матеріал 30

Стан 10

Рідкість 20

Презентація 5

Разом 100

5: Розробка і значення

5.1. У цілому десять пунктів повинні бути пов'язані між назвою та планом, відносинами між заголовком експоната, рамками історії і структурою експоната.

Всі експонати Відкритого класу повинні містити :

Вступ або Титульний аркуш, щоб показати:

- Мету експоната

- Загальну інформацію з питанн я , яке розробляється у експонаті

- Пояснюючий план розвитку експоната. Цей план не повинен включати великий текст, але логічний поділ теми по розділах забезпечить уявлення про зміст експоната для журі та громадськості

- Вказівка особистих досліджень

- Бібліографія

Добре продумана вступна сторінка допоможе як експоненту, так і суддям, іншим учасникам та громадськості.

5.2. В цілому 30 балів дається за розробк у та значення .

5.3. Очки за Розробку: по п'ять балів за філателістичну і нефілателістичну розробки.

5.4.Точно так само очки за значення: по п'ять балів за філателістичне значення і нефілателістичне значення.

6: Знання і дослідження

6.1. Дослідження слід тлумачити в широкому сенсі і вони в цілому показують глибокі знання експонента за дан ою тем ою . Ці знання документуються через вибір матеріалу і використання короткого, але достатньо зрозумілого тексту.

6.2. В цілому 35 балів дається за Знання і дослідження.

6.3. Ці 35 балів діляться на 20 балів за філателістичні знання і дослідження і 15 балів за нефілателістичні знання і дослідження.

7: Стан і рідкість

7.1. В цілому 30 балів дається за Стан і рідкість.

7.1.1 Ці 30 балів діляться на 10 балів за стан і філателістичних і нефілателістичних матеріалів і 20 балів за рідкість філателістичних і нефілателістичних матеріалів.

7.1.2 Репродукції повинні бути не менше 25% від розміру оригіналу.

7.2. Філателістичний матеріал:

7.2.1 Всі філателістичні матеріали повинні бути оригінальними.

7.3. Нефілателістичний матеріал:

7.3.1 Всі нефілателістичні матеріали, включаючи фотографії, повинні бути оригінальними, де це взагалі можливо.

7.3.2 Очікується, що експоненти будуть використовувати доступні можливості і з застосуванням нефілателістичного матеріалу у розвитку теми, і що вони користуватимуться різноманітною нефілателістичною продукцією, а не тільки поштовими листівками та іншими ілюстрованими виданнями.

8: Представлення

8.1. Хороша презентація, на суму до п'яти балів, має важливе значення. Експонат повинен впадати в очі і кожен аркуш у кожному стенді, а також загальне враження від експоната, повинно бути добре збалансоване.

8.2. В зв'язку з часто великими або нетрадиційними розмірами нефілателістичних матеріалів, монтаж на аркушах формату A3 може бути дуже корисним для досягнення більш привабливого представлення.

8.3 Нефілателістичні матеріали мають бути не більше 5 мм в товщину, так щоб вони могли бути встановлені в стандартний виставковий стенд.

9: Нагороди

9.1. Усі експонати будуть оцінюватися шляхом розподілу балів для кожного з вищевказаних відповідних критеріїв.

9.2.За отримані бали ( від 60 до 100) присуджуються медаль або сертифікат. Медалі FIP не присуджуються, але результат буде зареєстровано в записах FIР. Сертифікат про участь буде видаватися експонатам, які досягли менше 60 балів.

9.3. П'ятистендові експонати у Відкритому класі, які удостоєні 85 балів і більше на FIP виставках протягом останніх десяти років, мають право експонуватися на восьми стендах, починаючи з 72– г о FIP Конгресу 24 червня 2012 в Джакарті.

9.4. У випадку будь-яких розбіжностей в тексті, пов'язаних з перекладом, текст англійською мовою має переважну силу.

Одним з найбільш важливих завдань Відкритого класу є заохочення колекціонування

Переклад Фурмана Вс.Н., Паньонка І.М., Хомина В.Я.